รับสมัคร:
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ​ ​ จำนวน 1 อัตรา ( โรงพยาบาลเขมราฐ 1 อัตรา)
สำคัญ:
ยื่นสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กค.-2 สค. 2565
กำหนดให้ผู้สมัครสามารถจ่ายเงินได้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 น.
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 313-6-02982-8 ชื่อบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และ Upload หลักฐานการชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน เวลา 08.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร 045-242225 ต่อ 122